Credits

Director / Narrator AKIO NISHIZAWA
Producer / Unit Director MASAHIRO MURAKAMI
Marketing Producer MASAE NISHIZAWA
Unit Director YOSHIHIKO SAITO
Camera Operator
 • SATOSHI SUGIMURA
 • TAKAYUKI INOMATA
Video Engineer TOMOHIRO MISAIZU
Sound MASAHIDE NISHIO
Offline Editing TADASHI SAKURAI
NOBUYUKI ITO
HD Editing SHUJI AZUSAWA
Production Sound Mixer ITURBE SEBASTIAN
Technical Engineer ATSURO TESHIMA
Interpreter MARIA RINCHEN
Assistant Director NOBUYOSHI TAKAGI
Associate Producer SHINJI TOKAI
Production Coordinator
Production Manager
TSUNEYUKI AONUMA
SHO WAKAHOI
Photography Collaboration MARIPOSA COMPANY
Post Production Collaboration STUDIO NAO
Production Collaboration ONE'S ONE
Location Coordinator INDUS HERITAGE
English Translation
 • TORU YUKIMURA
 • TERUHIKO KASAI
End Credits Music "Lhasa Norbu Linga"
(P)2003 SUNSET-FRANCE (P)2003 PROVIDENCE MUSIC

Collaboration

WAO CORPORATION
KUNIO EGAWA
KIMITOSHI TSUCHIYA
First Time Gyudmed Trainee
TETSUYA OKUMURA
SHIGERU KITADE
Second Time Gyudmed Trainee
TATSUYA HAMAMOTO
SHINICHI TANAKA

Special Collaboration

 • Temple Gyudmed
 • MYODOKAI KYODAN
  Takenaka Corporation
 • LIAISON OFFICE OF H.H.THE DALAI LAMA for Japan & East-Asia
 • LHAKPA TSHOKO      LUNG TOK
 • Private School SEIFU GAKUEN

Bibliography

 • "MABOROSHINO GYUMEJIWO YOMIGAERASETA OTOKO"
  (KAGAKUKOURON Editing)
 • "ZUSETSU TIZUTO ARASUJIDE YOMU BUDDHA NO OSHIE"
  (SEISHUN Publishing)
 • "EDEWAKARU MANDARANO YOMIKATA"
  (SHUN TERABAYASHI/Nippon Jitsugyo)
 • "MIKKYO ZAKKAN"(ACADEMIA No.93)
  (HIDENOBU HIRAOKA/The Academic Society Of Japan)
 • "(GELUG ver.) TIBET SHISHANO SHO"
  (KOICHI HIRAOKA Translation/GAKUSHUKENKYUSHA Publishing)
 • "HUMAN VALUE DALAI LAMA"
  (Original Idea by Maria Rinche/YUKOU MIYASAKA/Shikisha)
 • "HIS HOLINESS THE DALAI LAMA"
  (MAKOTO ITO Translation/Sanga)
 • "BUDDHA NO MICHINO ARUKIKATA"
  (ALUBOMULLE SUMANASARA/WAHEI TATEMATSU/Sanga)

Film Production

WAOWORLD

Production Company

WAO CORPORATION